in

Waarom heeft niemand het over de Congolese holocaust?

Sinds 1961 zijn daardoor nu al meer dan 15 miljoen mensen omgekomen

Waarom is de situatie zoals het is in Congo, wat is de geschiedenis hiervan? Laten wij even terug gaan in de tijd eerst om te achterhalen waarom dingen zijn zoals ze zijn op dit moment.

De (Koloniale) Conferentie van Berlijn:
De (Koloniale) Conferentie van Berlijn was een bijeenkomst van vijftien Europese landen en de Verenigde Staten gehouden in Berlijn in 1884-1885, over de verdeling van Afrika. De staten gaven zichzelf hiermee een legitimering voor de zogenaamde Wedloop om Afrika.

De conferentie van Berlijn vond plaats tussen 15 november 1884 en 26 februari 1885 en alle belangrijke Europese landen waren aanwezig. Deze conferentie stelde regels op zodat Afrika “eerlijk” werd verdeeld onder de Europese grootmachten. De conferentie was bijeengeroepen door de Duitse kanselier Otto von Bismarck. In zo’n 20 jaar werd heel Afrika bezet door België (Congo), Engeland (zuiden en oosten van Afrika), Frankrijk (noorden en westen), Duitsland (Namibië, Kameroen, Togo en Tanzania), Italië (Libië, Somalië en Eritrea), Portugal (Angola, Mozambique) en Spanje (zuiden van Marokko).

Afrika bestond voor 1880 uit 10.000 stammen en in 1900 maar uit 40 landen. Van die 40 landen waren er 36 die een bestuur hadden onder leiding van een Europees land.

Koning Leopold II

In België was op dat moment koning Leopold II aan de macht. In de jaren dat hij regeerde werden in Congo 10 miljoen mensen vermoord of stierven bij het produceren van rubber, goud en ivoor. Dat waren 10 miljoen mensen uit een bevolking van 20 miljoen.

In 1885 werd formeel de Congo Vrijstaat geproclameerd door Leopold II met de bepaling dat alle “leegstaande” gronden eigendom waren van hem. Deze crimineel en landrover bepaalde wanneer er sprake was van leegstand. In de praktijk werd het land met alle grondstoffen eigendom van de Belgische Tiran.

Die verdeelde het uitgestrekte land in kavels die in concessie werden gegeven aan particuliere ondernemingen. Zij mochten de grondstoffen ontginnen. Deze ondernemingen werden opgezet veelal door Belgen. Meestal had Leopold II 50% van de aandelen van de ondernemingen. Anderen brachten de overige 50% van de aandelen in met liquide middelen. Naast de opbrengsten uit de ondernemingen ontving hij persoonlijk ook de opbrengsten uit belastingen en heffingen die de ondernemingen moesten betalen aan Congo Vrijstaat.

Koning Leopold II stierf echter in 1909 maar Congo bleef in handen van België, waar de productie door bleef gaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914) moesten 300.000 Congolezen een proxy oorlog uitvechten tegen hun buurland Rwanda-Urundi, dat een kolonie van Duitsland was. Tijdens de tweede wereldoorlog toen Duitsland België bezette, zorgde Congo voor veel inkomen voor de Belgische regering. Miljoenen mensen moesten in mijnen en op het veld werken om goud te vinden en te delven. In 1961 hadden de Congolezen er genoeg van en vochten ze terug tegen België.

Patrice Lumumba, werd premier van het nieuwe Congo.

Zijn succes duurde niet lang, hij werd volgens verschillende bronnen gevangen genomen, werd geslagen en moest zijn eigen uitwerpselen eten. Na drie weken te zijn gemarteld, werd Lumumba geëxecuteerd door een vuurpeloton onder het bevel van een Belg genaamd Julien Gat.

Julien Gat:
In 1960 werd de Belgische kolonie Congo onafhankelijk. Vrij snel ontstonden er meningsverschillen tussen president Joseph Kasavubu en premier Patrice Lumumba en brak er in Congo een burgeroorlog uit. In 1961 werd Lumumba vermoord, samen met zijn politieke medestanders, minister van Binnenlandse Zaken Maurice Mpolo en Senaatsvoorzitter Joseph Okito. De Katangese minister van Binnenlandse zaken Godefroid Munongo had enkele Belgische koloniale politiefunctionarissen met de executie belast. In zijn boek, “De moord op Patrice Lumumba” (1999) beweert auteur Ludo De Witte dat de Belgische politiecommissaris Frans Verscheure de gevangenen naar hun executieplek leidde. Politiefunctionaris Julien Gat beval de soldaten om te vuren.

By Mieremet, Rob / Anefo [CC BY-SA 3.0 nl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)], via Wikimedia Commons

Mobutu Sese Seko:
Op 27 augustus 1960 namen troepen rebellen onder het bevel van Mobutu de hoofdstad van Zuid- Kasaï in. De rebellen hadden geen echt leger, het werd een groot bloedbad. In het internationale nieuws werd Lumumba aangekeken als de schuldige, terwijl de troepen dit onder leiding van Mobutu gedaan hadden. nadat Lumumba vermoord was, richtte Mobutu zich op het leger.

In die tijd heeft Mobutu iedereen die tegen hem was, publiekelijk vermoord, terwijl duizenden mensen toekeken. In 1970 kwam de toenmalige koning van België, koning Baudouin, op bezoek in Kinshasa waar hij Mobutu feliciteerde met het laten zwijgen van de rebellen. In 1997 werd Mobutu van de troon gestoten door Laurent Kabila.

Laurent Kabila:
Congo was in die tijd ‘The concentration camp of the world’ en werd ook wel ‘Rape Capital’ genoemd. Dit kwam doordat je als vrouw daar niet veilig was, 7 jarige kinderen werden verkracht op openbare pleinen, alsof er niets aan de hand was. Bij Zwangere vrouwen werden hun organen er een voor een uitgetrokken als een vorm van martelen. Vrouwen besnijdenis was de normaalste zaak van de wereld, waar dat in veel landen nog wel gedaan wordt gebeurt dit in Congo gelukkig niet meer. Incest en kannibalisme was in Congo ook normaal. Deze daden zijn nooit bestraft.

Laurent Kabila werd in 2001 vermoord door zijn bodyguard, sindsdien is zijn zoon, Joseph Kabila aan de macht. Iedereen die protesteert, vermoord hij en iedereen die tegenstribbelt gaat achter de tralies.

Het is duidelijk waarom België hier niets over zegt, voor hun komst waren was er namelijk niets ernstigs aan de hand in Congo, maar waarom hoor je niemand anders hier over? Amerika heeft België ‘geholpen’ met de zaken in Congo. Amerika heeft Congo nodig, want naast goud, ivoor en rubber, zit de grond van Congo vol met mineralen die gebruikt worden door grote bedrijven zoals Apple en IBM. Obama heeft zijn best gedaan met een nieuwe wet die de bedrijven liet identificeren waar ze hun mineralen hiervoor vandaan haalden, jammer genoeg is Trump nu bezig die wet niet meer te laten gelden. Ook heeft Amerika buurlanden, Oeganda en Rwanda gebruikt om druk uit te oefenen op Congo.

Terug in 1990 werd Congo binnengevallen door deze legers, met behulp van Clinton. Dit was de grootste massamoord sinds de tweede wereldoorlog, ongeveer 6 miljoen doden en vooral vrouwen en kinderen.

Er komt veel geld uit de grond van Congo, hierdoor zwijgt iedereen over de verschrikkelijke dingen die daar dag in en dag uit gebeuren.Poep vliegt Lotte (18) om de oren terwijl ze op de wc zit: ‘Het kwam bijna tot aan het plafond’

Boef pakt 1 Miljoen views en 100K likes in 13,5 uur met nieuwe video Sofiane