in

Onderzoek wijst uit dat mannen beter zijn in alles!

Nederlandse mannen zijn beter in rekenen en taal en hebben meer probleemoplossend vermogen dan vrouwen.

Deze opmerkelijke conclusie blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs en het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt in opdracht van de ministeries van onderwijs, cultuur en wetenschap, sociale zaken en economische zaken.

De kernvaardigheden van verschillende bevolkingsgroepen uit 24 Oeso-landen zijn vergeleken. Onderzoekers gebruikten daarvoor een grote dataset van het Programme for the International Assessment of Adult Competencies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). De beste graadmeters voor financieel en maatschappelijk succes in onze samenleving zijn taalvaardigheid, rekenvaardigheid en probleemoplossend vermogen. Dat waren de drie ‘kernvaardigheden’ waar het onderzoek om draaide.

Nederland beheerst deze kernvaardigheden zeer goed. Japan en Finland scoren hoger op taalvaardigheid. Nederland deelt de tweede plaats met Japan wat rekenen betreft en bij probleemoplossend vermogen haalt Nederland ook de top drie.

De jongeren waren de doelgroep. Het ging hierbij wel om jongeren, die in Nederland bovengemiddeld scoren. Autochtone bevolkingsgroepen scoren beter dan allochtonen. Het verschil is in Nederland het hoogst. Finland en Zweden volgen.

Ook is er gekeken naar het verschil tussen mannen en vrouwen. In elk deelnemend land scoren mannen beter op rekenvaardigheid en probleemoplossend vermogen. Het valt wel op dat bij rekenen in Nederland het verschil ‘opvallend groot’ is. Ook op taalvaardigheid scoren de mannen opvallend beter in Nederland. In Zuid-Korea zijn de verschillen in taalvaardigheid ook opvallend groot. Verder zijn er internationaal kleine verschillen in de taalvaardigheid.

Zeer opmerkelijk is dat de onderzoekers zeggen dat Nederlandse vrouwen achterblijven bij de mannen, maar ‘in de internationale vergelijking toch goed presteren ten opzichte van andere vrouwen’.

Bron: CrimeDocsExtraGast neemt op hilarische manier wraak op iemand die flirterige PB’s stuurt naar zijn vrouw op Facebook

Dit zou de ULTIEME reden zijn om toch maar een drone te kopen!