in

Kinderen met jeugdzorg op latere leeftijd (18+) juist meer problemen

afbeelding alleen ter illustratie

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat bijna een half miljoen kinderen in 2018 jeugdzorg kregen (428.000). Dat is ruim 1 op de 10 kinderen! Gebleken is dat deze kinderen ook op latere leeftijd kwetsbaarder zijn dan kinderen die niet onder toezicht van de jeugdzorg zijn gesteld. De zogenoemde ‘jeugdzorgkinderen’ hebben bijvoorbeeld vaker financiële problemen. Ze zijn economisch niet zelfstandig en hebben vaker schulden. Ook komen ze relatief vaker in aanraking met politie en justitie, zowel als dader, als slachtoffer.

Wellicht kan er een link worden gelegd tussen de criminaliteit en de schulden en het wegvallen van de zorg zodra ze 18 worden, zoals vaak door ervaringsdeskundigen wordt aangehaald. Het CBS stelt dat één derde van de jongeren na hun 18e nog een vorm van jeugdzorg ontvangen. Bij een kwart wordt dit omgezet in volwassenenzorg (bv. geestelijke gezondheidszorg of wijkverpleging).

Wij zijn op onderzoek uitgegaan. WIST JE DAT..
• de meeste boefjes niet komen uit de achterstandswijken van grote steden? Opvallend veel van hen bleken namelijk te komen uit Oost-Groningen en midden Limburg. Zo krijgt 13% van de jeugd uit Roermond jeugdzorg, terwijl het landelijk gemiddelde 10% is. Volgens het Verwey-Jonker Instituut heeft dit te maken met dat er in Roermond veel gezinnen met een opeenstapeling van problemen wonen. Relatief veel ouders en hun kinderen hebben een verstandelijke beperking en werkloosheid, armoede en criminaliteit komt er veel voor.
• 75% van de kinderen die tussen 1945 en nu in jeugdinstellingen hebben verbleven, te maken heeft gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld of is daar getuige van geweest. Bij 10% betrof dit zwaar geweld. Dit is te wijten aan een gebrek aan toezicht op de zorg die geboden worden, inadequate opleiding van het personeel en grote financiële tekorten in de jeugdzorg.

Er komen jaarlijks steeds meer kinderen in de jeugdzorg. Kinderen krijgen steeds jonger een etiket opgeplakt: ADHD, autisme of een andere gedragsafwijking. Met dit etiket mogen ze naar speciaal onderwijs of krijgen ze extra begeleiding. Het onderzoekinstituut TNO concludeert jaren geleden al (2009) dat de labels een continue bevestiging zijn van de stoornis en dat dit geen positief effect heeft op het zelfbeeld van de jongere. Zou dit een verklaring kunnen zijn voor meer problemen in de volwassenheid?

Wat denken jullie? Maakt jeugdzorg meer kapot dan dat het fixt of is het een kwestie van: eens een boefje, altijd een boefje?

Bronnen: RTL Nieuws, RTL Nieuws en ElsevierKijken: “Feis Herdenken Wij” – Adriaan Dist | YUNG DWDD

Kijken: Koetsier schopt paard tegen het hoofd nadat het op drukke weg is ingestort