in

Corona: 175 patiënten overleden, 845 nieuwe patiënten, in totaal 12.595 positief geteste personen

Er zijn natuurlijk veel gevallen van mensen die genezen zijn en er weer bovenop zijn maar dat houdt het RIVM helaas niet bij

Vandaag zijn er 722 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 175 personen als overleden gemeld. Deze zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

De provincie Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

De meldingen aan de GGD’en vormen de basis voor deze cijfers. Omdat een ziekenhuisopname of overlijden soms een aantal dagen later aan de GGD’en gerapporteerd wordt, is er een vertraging. Het aantal gerapporteerde sterfgevallen per dag betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisopames.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Overzicht aantallen:

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 12595 (+845)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4712 (+722)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1039 (+175)

Check de vorige update via deze link.

Bron: RIVMKijken: moeders van Nederland (!???), maak kennis met poepslaaf Jeroen

Kijken: dit is waarom Italië zwaar geïrriteerd is door Nederland op dit moment