in

Corona: 166 patiënten overleden, 1.083 nieuwe patiënten, in totaal 14.697 positief geteste personen

Er zijn natuurlijk veel gevallen van mensen die genezen zijn en er weer bovenop zijn maar dat houdt het RIVM helaas niet bij

Vandaag zijn er 625 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 166 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden volgens het RIVM.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen kunnen deze cijfers per dag wijzigen.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Het RIVM “Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu” krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Overzicht aantallen:

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.784 (+625)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.339 (+166)

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 14.697 (+1.083)

Check de vorige update via deze link.

Bron: RIVMNederlandse ambulance met coronapatiënt moet in België tol betalen om verder te kunnen

Kijken: meisje uit Den Helder wilt fles stukslaan op jongen zijn hoofd