in

Corona: 132 nieuwe patiënten overleden, 1104 nieuwe patiënten, in totaal 10.866 positief geteste personen

Er zijn natuurlijk veel gevallen van mensen die genezen zijn en er weer bovenop zijn maar dat houdt het RIVM helaas niet bij

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten volgens het RIVM.

Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen onder gemelde patiënten, en daarmee hoe goed de genomen maatregelen werken.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt steeds meer informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De actuele gegevens van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportages.

Er komen elke dag ongeveer 100 nieuwe patiënten op de intensive care (IC intensive care ) bij. Doordat patiënten enige tijd op de IC verblijven, stijgt het totaal aantal patiënten dat op de IC ligt in Nederland op dit moment met ongeveer 80 per dag.

De basis voor het aantal bevestigde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en de overlijdensgevallen door COVID-19 zijn de meldingen van de GGD’en. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. Het aantal sterfgevallen dat gemeld wordt betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan.

Overzicht aantallen:

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 10.866 (+1.104)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3.483 (+529)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 771 (+132)

Check de vorige update via deze link.

Bron: RIVMZuid-Europa is boos op Nederland en Duitsland

De remix waar we allemaal op zaten te wachten: ‘Baby Shark’ – “Wash Your Hands, Doo Doo Doo Doo Doo Doo”