Wij geloven in een vrij internet voor iedereen. Daarom geven wij graag aan andere websites toestemming om onze artikelen over te nemen onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden overname van een heel artikel:

Het enige wat wij in retour vragen is een bronvermelding inclusief hyperlink naar het originele artikel op onze website. Onze pagina taggen via Facebook is ook een vereiste hiervoor. Met deze twee acties krijg je automatisch toestemming verleend om een heel artikel over te nemen en hoef je ons niet eerst om schriftelijke toestemming te vragen.

Voorwaarden citaat:

Mocht je alleen een citaat van één, twee of drie zinnen willen overnemen is enkel een bronvermelding zonder hyperlink voldoende.

Inbreuk copyright zonder bronvermelding:

Hiervoor zijn wij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.