Privacy Policy
Privacy beleid

Ingangsdatum: 23 juli 2017

1. GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wij verzamelen de volgende gegevens.

Gegevens die je rechtstreeks aan ons opgeeft:

• Je gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres waarmee je je registreert voor een Fakka.nl-account.

• Profielgegevens die je opgeeft voor je gebruikersprofiel (bijvoorbeeld je voor- en achternaam, foto of telefoonnummer). Deze gegevens worden gebruikt voor de zoekfunctie op Fakka.nl, waarmee je anderen kunt vinden en vice versa.

• Gebruikersinhoud (bijvoorbeeld foto's, reacties en andere materialen) die je op de Service publiceert.

• Communicatie tussen jou en Fakka.nl. Zo kunnen wij je e-mails sturen met betrekking tot de Service (bijvoorbeeld met betrekking tot accountverificatie, gewijzigde/nieuwe functies van de Service, veiligheidsinformatie en technische mededelingen). Voor e-mails met betrekking tot de Service kun je je niet afmelden.

Vrienden zoeken op Fakka.nl:

• Indien gewenst kun je de functie Vrienden zoeken gebruiken om andere personen met een Fakka.nl-account te zoeken via (i) je contactenlijst, (ii) sociale-mediasites van derden of (iii) via een zoekopdracht naar namen en gebruikersnamen op Fakka.nl.

• Als je ervoor kiest om vrienden te zoeken via (i) de contactenlijst op je apparaat, dan geef je Fakka.nl toegang tot je contactenlijst om na te gaan of de personen in je contactenlijst gebruikmaken van Fakka.nl.

• Als je ervoor kiest om vrienden te zoeken via (ii) een sociale-mediasite van derden, dan wordt je gevraagd om een verbinding met de betreffende service tot stand te brengen en begrijp je dat dit Privacybeleid van toepassing is op alle gegevens die deze service aan ons verschaft.

• Als je ervoor kiest om vrienden te zoeken via (iii) een zoekopdracht naar namen of gebruikersnamen op Fakka.nl, dan hoef je in de zoekfunctie alleen maar een naam in te voeren; daarna zullen we de zoekopdracht op onze Service uitvoeren.

Cookies en soortgelijke technologieën:

• Wanneer je de Service bezoekt, kunnen wij gebruikmaken van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels, webbakens en lokale opslag, om informatie over je gebruik van Fakka.nl te verzamelen en om je bepaalde functionaliteit aan te bieden.

• We kunnen adverteerders of andere partners vragen om advertenties of services ter beschikking te stellen op je apparaat, waarbij cookies of soortgelijke technologieën door ons of door derden op je apparaat kunnen worden geplaatst. Logbestandsgegevens:

• Logbestandsgegevens worden automatisch door je browser doorgegeven telkens wanneer je verzoekt om een webpagina of app te openen. Deze gegevens kunnen ook worden verschaft wanneer de inhoud van de webpagina of app wordt gedownload naar je browser of apparaat.

• Wanneer je gebruikmaakt van onze Service, registreren onze servers automatisch bepaalde logbestandsgegevens, waaronder je webverzoek, je IP-adres, je browsertype, de pagina en URL waar je vandaan komt of waar je de site verlaat, het aantal klikken en je interactie met links op de Service, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en soortgelijke gegevens. We kunnen dergelijke gegevens ook verzamelen door middel van e-mails die we naar onze Gebruikers (laten) versturen; deze helpen ons bij te houden welke e-mails worden geopend en op welke links wordt geklikt door ontvangers. Deze gegevens worden verzameld om nauwkeurigere rapportage en verbetering van de Service mogelijk te maken.

Apparaat-ID's:

• Wanneer je een mobiel apparaat, zoals een tablet of telefoon, gebruikt om toegang te krijgen tot onze Service, kunnen wij een of meer apparaat-ID's benaderen, verzamelen, monitoren en/of extern opslaan. Apparaat-ID's zijn kleine gegevensbestandjes of vergelijkbare gegevensstructuren die zijn opgeslagen op of zijn gekoppeld aan je mobiele apparaat en die een unieke identificatie voor je mobiele apparaat vormen. Een apparaat-ID kan gegevens bevatten die betrekking hebben op de apparaathardware, op het besturingssysteem of andere software van het apparaat of op gegevens die door Fakka naar het apparaat zijn verzonden.

• Een apparaat-ID kan gegevens aan ons of aan derden (bijvoorbeeld onze partners) verstrekken over de manier waarop je de Service gebruikt en kan worden gebruikt om ons of anderen te helpen bij het rapporteren van gegevens of het aanbieden van gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Sommige functies van de Service functioneren mogelijk niet goed als je het gebruik of de beschikbaarheid van apparaat-ID's belemmert of uitschakelt.

Metagegevens:

• Metagegevens zijn meestal technische gegevens die zijn gekoppeld aan Gebruikersinhoud. Metagegevens kunnen bijvoorbeeld beschrijven hoe, wanneer en door wie een stukje Gebruikersinhoud is verzameld en welke bestandsindeling de betreffende inhoud had.

• Gebruikers kunnen metagegevens, zoals hashtags (bijvoorbeeld om trefwoorden te markeren wanneer je een foto plaatst), geotags (bijvoorbeeld om een locatie aan een foto te koppelen), reacties of andere gegevens (laten) toevoegen aan hun Gebruikersinhoud. Dit zorgt ervoor dat je Gebruikersinhoud beter vindbaar en interactiever is voor anderen. Als je geotags aan je foto toevoegt of als je met behulp van andere API's tags toevoegt aan je foto, dan zullen worden locatiegegevens opgeslagen bij de foto; deze kunnen vervolgens in zoekopdrachten (bijvoorbeeld via een locatie of kaartfunctie) worden gebruikt indien je foto in overeenstemming met je privacyinstellingen door jou openbaar wordt gemaakt.

2. HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN

Naast de specifieke vormen van gegevensgebruik die we in dit Privacybeleid beschrijven, kunnen we gegevens die wij ontvangen, gebruiken om:

• je te helpen efficiënt toegang te verkrijgen tot je gegevens nadat je je hebt aangemeld;
• gegevens te onthouden, zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren tijdens je bezoek of wanneer je de volgende keer de Service bezoekt;
• gepersonaliseerde inhoud en gegevens te verschaffen aan jou en aan anderen, waaronder onlineadvertenties of andere vormen van marketing;
• onze Service aan te bieden en de effectiviteit van onze service te verbeteren, te testen en te monitoren;
• nieuwe producten en functionaliteit te ontwikkelen en te testen; • statistische gegevens, zoals het totale aantal bezoekers, verkeerspatronen en demografische patronen, te monitoren;
• technische problemen te diagnosticeren of op te lossen;
• de Fakka.nl -app op je apparaat automatisch bij te werken

3. HET DELEN VAN JE GEGEVENS

Zonder jouw toestemming zullen we je gegevens niet verhuren of verkopen aan externe partijen (oftewel derden buiten Fakka.nl), behoudens voor zover in dit beleid wordt vermeld.

Partijen waarmee je desgewenst je Gebruikersinhoud kunt delen:

• Alle informatie of inhoud die je vrijwillig op de Service publiceert, waaronder je Gebruikersinhoud, wordt openbaar voor het algemene publiek, overeenkomstig de toepasselijke privacyinstellingen die je hebt ingesteld. Als je je privacyinstellingen op de Service wilt wijzigen, moet je je profielinstelling wijzigen. Zodra je je Gebruikersinhoud hebt gedeeld of openbaar hebt gemaakt, kan deze door anderen opnieuw worden gedeeld.
• In overeenstemming met je profiel- en privacyinstellingen kan Gebruikersinhoud die je openbaar maakt als zoekresultaat worden getoond bij zoekopdrachten van andere gebruikers en worden gebruikt voor zover de Fakka.nl-API dat toestaat. Het gebruik van de Fakka.nl-API is onderworpen aan de API-gebruiksvoorwaarden, waarin de voorwaarden van dit Privacybeleid zijn opgenomen.
• Zelfs wanneer je gegevens verwijdert die je eerder op de Service hebt gepubliceerd, kunnen deze mogelijk worden bekeken in het cachegeheugen of de gearchiveerde pagina's van de Service of indien andere gebruikers of derden die de Fakka.nl-API gebruiken, de betreffende gegevens hebben gekopieerd of opgeslagen.

Wat gebeurt er in geval van een zeggenschapswijziging:

• Als we Fakka.nl of onze bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijvoorbeeld als onderdeel van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen je gegevens zoals je naam en e-mailadres, Gebruikersinhoud en enige andere via de Service verzamelde gegevens behoren tot de items worden verkocht of overgedragen. Je blijft echter de rechthebbende eigenaar van je eigen Gebruikersinhoud. De koper of verkrijger dient zich aan de regels te houden die we in dit Privacybeleid hebben gesteld.

Reageren op juridische verzoeken en het voorkomen van schade:

• Het kan zijn dat we je gegevens gebruiken, bewaren en delen als antwoord op een juridisch verzoek (zoals een bevel tot huiszoeking, gerechtelijk bevel of dagvaarding) indien we te goeder trouw menen dat de wet ons hiertoe verplicht. Dit geldt eveneens voor het tegemoetkomen aan verzoeken uit rechtsgebieden buiten Nederland wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk vereist is, van toepassing is op gebruikers uit het desbetreffende rechtsgebied en in overeenstemming is met internationaal aanvaarde normen. Mogelijk wordt informatie ook geopend, bewaard en gedeeld wanneer we te goeder trouw geloven dat dit nodig is voor: detectie, preventie en aanpak van fraude en andere illegale activiteit; bescherming van onszelf, jou en anderen, inclusief als onderdeel van een onderzoek; en het voorkomen van overlijden of dreigend lichamelijk letsel. Informatie die we over je ontvangen kan worden gebruikt, verwerkt en voor een langere periode worden bewaard in het geval dat de informatie onderhevig is aan een juridisch verzoek of een juridische verplichting, een onderzoek van overheidswege of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of om schade te voorkomen.

4. HOE WE JE GEGEVENS OPSLAAN

Opslag en verwerking:

• Gegevens die over jou via de Service zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in enig ander land waar Fakka.nl, zijn Gelieerde bedrijven of zijn Serviceproviders zijn gevestigd.
• Fakka.nl, of zijn Serviceproviders kunnen gegevens die wij over je verzamelen, met inbegrip van persoonsgegevens, overbrengen vanuit het land of het rechtsgebied waarin je bent gevestigd naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld.
• We treffen commercieel gezien redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die via de Service worden verzameld veilig zijn en treffen alle redelijke maatregelen (zoals het vragen naar een uniek wachtwoord) om je identiteit te verifiëren voordat je toegang krijgt tot je account. Fakka.nl kan echter niet instaan voor de veiligheid van de gegevens die je naar Fakka.nl verzendt, noch garanderen dat de gegevens op de Service niet door onbevoegden kunnen worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd.
• We vragen alle gebruikers ons op dit gebied zo goed mogelijk te helpen. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je unieke wachtwoord en je accountgegevens, alsmede voor de controle over de toegang tot e-mailverkeer tussen jou en Fakka.nl. Wijzigingen in de sociale-mediaservices die je verbinding laat maken met Fakka.nl kunnen gevolgen hebben voor je privacyinstellingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy- of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.
5. JOUW KEUZES MET BETREKKING TOT JE GEGEVENS

Je accountgegevens en profiel-/privacyinstellingen:

• Je kunt je account op elk gewenst moment bijwerken door je aan te melden en je profielinstellingen te wijzigen.
• Je kunt je afmelden voor onze e-mailberichten door in een dergelijk bericht te klikken op de afmeldlink. Zoals hierboven reeds werd aangegeven, mag je je niet afmelden voor e-mails met betrekking tot de Service (bijvoorbeeld met betrekking tot accountverificatie, aankoopbevestigingen en facturen, gewijzigde/nieuwe functies van de Service, veiligheidsinformatie en technische mededelingen).

Hoe lang bewaren wij je Gebruikersinhoud:

• Na de beëindiging of deactivering van je account kunnen Fakka.nl of Serviceproviders gegevens (waaronder je profielgegevens) en Gebruikersinhoud bewaren gedurende een commercieel redelijke termijn voor back-up-, archiverings- en/of auditdoeleinden.

6. DE PRIVACY VAN KINDEREN

Fakka verzamelt niet bewust en vraagt geen gegevens van personen jonger dan 13 jaar en staat deze personen bewust niet toe zich aan te melden voor de Service. De Service en de inhoud ervan zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval dat we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of verzorger, verwijderen we die informatie zo snel mogelijk. Indien je van mening bent dat we over gegevens van of over een kind jonger dan 13 jaar beschikken stuur dan een mail naar info@fakka.nl.

7. ANDERE WEBSITES EN SERVICES

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites of services die een link naar onze Service aanbieden of vice versa, met inbegrip van de gegevens of inhoud die deze websites of services bevatten. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van onze Service naar een andere website of service te gaan, ons Privacybeleid niet geldt voor de betreffende websites of services van derden. Al je activiteiten op en interactie met websites of services van derden, met inbegrip van websites of services waarnaar onze website een link bevat, zijn onderworpen aan de eigen beleidsregels van de betreffende derden. Bovendien ga je ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen controle hebben over de toegang tot je Gebruikersinhoud door derden. Als je gebruikmaakt van een website of service van derden en deze derden toegang verleent tot je Gebruikersinhoud, dan doe je dat geheel op eigen risico.

8. HOE JE MET ONS CONTACT KUNT OPNEMEN OVER EEN OVERLEDEN GEBRUIKER

In het geval dat een Fakka.nl-gebruiker overlijdt, dien je contact met ons op te nemen door een mail te sturen naar info@fakka.nl. Wij zullen in de regel via e-mail met je communiceren; in het geval dat we andere informatie van je nodig hebben, dan zullen wij contact met je opnemen via het e-mailadres dat je hebt verstrekt in je verzoek.

9. HOE JE CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of de service, kun je een mail sturen naar info@fakka.nl

10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Fakka.nl kan dit Privacybeleid periodiek bijwerken of anderszins aanpassen. We raden je derhalve aan om regelmatig te controleren of dit Privacybeleid is gewijzigd. In voorkomende gevallen kunnen we je via andere wegen op toepasselijke wijze in kennis stellen van aanpassingen of updates. Als je na een aanpassing van dit Privacybeleid de Service blijft gebruiken, verklaar je je impliciet akkoord met de betreffende aanpassingen.